zondag 18 september 2016

Zeven dagen lang (293)

12 t/m 18 september

MAANDAG Illary
Verdiep ik mij in de vraag wanneer Donald Trump het loodje legt (volgens mijn huidige berekeningen op of rond 19 oktober), dreigt Hillary Clinton al eerder op geheel natuurlijke wijze het hoekje om te gaan...

DINSDAG Orgaanconfiscatie
Treurig dat uitgerekend dankzij de liberale partij D66 onze organen nu tot staatseigendom worden gemaakt.
In ieder geval moet de term 'orgaandonatie' vervangen worden, want een donatie impliceert een gift uit vrije wil en daar is vanaf heden geen sprake meer van.

WOENSDAG Zaandam
'Waar is ooit het idee ontstaan dat het hard aanpakken van straattuig "rechts" zou zijn? Links kwam toch op voor zwakkeren? Volgens mij rijden de zwakkeren hier niet middelvingerend rond in een SUV, maar zijn het de ouderen, vrouwen en kinderen die de supermarkt niet meer in durven vanwege deze gasten. [...] Bij D66’ers vraag ik me soms af of ze weleens buiten komen. Tussen gewone mensen met hun dagelijkse sores. Of ze werkelijk begrijpen wat het met het rechtvaardigheidsgevoel van mensen doet die er gewoon wél elke dag het beste van proberen te maken wanneer ze zien dat pure kwaadwilligheid onbestraft blijft.'
Uitstekende column van Leon Verdonschot in Nieuwe Revu over het treitertuig

DONDERDAG Muziek
David McWilliams, 'Days of Pearly Spencer' (1967)

VRIJDAG Eindhoven thuis
6-2 gewonnen. Nog nooit eerder eindigde een wedstrijd van TOP/FC Oss in 6-2. Tevens is het de op zes na grootste zege uit de clubgeschiedenis. Happy days.

ZATERDAG Ik Bas Nijhuis
Roda JC is het volgende slachtoffer van De Grote Bas Nijhuis Show. Het gaat hem helemaal niet om het 'strikt naleven van de regels', het gaat hem puur en alleen om Bas Nijhuis zelf, om als eerste na de wedstrijd voor de camera te kunnen verschijnen - wat dus inderdaad weer gebeurde.
Die man is zo vreselijk ijdel, die staat 's ochtends op en bedenkt wat hij vandaag weer voor streek zal uithalen om alle aandacht naar zich toe te trekken. De ene keer besluit hij om nergens voor te fluiten totdat het uit de hand loopt, de andere keer om elke keer dat een speler zijn mond opendoet een gele kaart te trekken. Flapdrol.

ZONDAG Echte Democratie
'De kwaliteit van besluiten per referendum zit niet zozeer in de uitkomst alswel in het feit dat men zich gehoord weet. Een referendumbesluit maakt de burger medeplichtig aan de publieke zaak.'
Boeiende column weer van Martin Sommer in de Volkskrant, over referenda en het verschil tussen het nemen van de juiste besluiten en het zélf nemen van beslissingen

Geen opmerkingen: