woensdag 4 juni 2014

Barbapapa wordt de nieuwe ombudsman

Altijd als de rechtse onderbuik zich roert omdat een moordenaar of verkrachter een lage straf heeft gekregen of na mum van tijd weer als vrij man de poort uit loopt, dan staan de linkse moraalridders vooraan om te preken dat we in een rechtsstaat leven, dat iedereen een tweede kans verdient en dat de misdadiger in kwestie zijn straf heeft uitgezeten.
Blijkbaar geldt dat alleen voor zware criminelen en niet voor kreukvrije burgers die ooit eens iets onwelgevalligs hebben geroepen en daar nota bene nog excuses voor hebben gemaakt ook.
De karaktermoord die nu op Guido van Woerkom, de beoogde nieuwe nationale ombudsman, wordt gepleegd is vooral door deze hypocrisie en de bijbehorende hysterie zo treurigmakend.
Sterker nog: de enige fout die Van Woerkom heeft gemaakt is dat hij zijn excuses heeft aangeboden. Hij deed zijn uitspraak in 2010, toen de kranten volstonden met onrustbarende berichten over de levensgevaarlijke situatie in de taxiwereld. 'Het is pure Marokkaanse maffia, een teringzooi.' Aldus een taxichauffeur, zelf half-Marokkaans, toentertijd in Het Parool.
Van Woerkom las zijn kranten en reageerde dienovereenkomstig. Dit was het nieuws op de ANWB-bedrijfsborrel.
Zo mogelijk nog ergerlijker is de ridicule functie-eis die nu opeens tevoorschijn wordt getoverd. De ombudsman moet er 'voor alle Nederlanders' zijn. Dat getuigt van een wel heel naïeve visie op de uniformiteit en eenheid van de Nederlander. Wordt er ooit iets gezegd, gevonden, geopperd, besloten, afgesproken, afgehamerd, waar alle Nederlanders het mee eens zijn? Natuurlijk niet, zoveel meningen als er Nederlanders zijn, en pakweg een D66-kiezer denkt over alles honderdtachtig graden anders dan een PVV-stemmer.
Hier en daar wordt zelfs de vorige ombudsman Alex Brenninkmeijer als voorbeeld van zo'n ombudsman voor alle Nederlanders genoemd. Terwijl die nota bene meende te moeten constateren dat 'het Nederlandse politieke klimaat racistisch is', daarmee natuurlijk op één specifieke, heel slinks niet bij naam genoemde partij en haar aanhang doelend. Dat hij daarmee bovendien ook een grote groep Nederlanders die wel met redelijke argumenten en op basis van nuchtere feiten vraagtekens plaatsen bij een cultureel en sociaal probleem dat nog niet in de verste verte met ras te maken heeft, wegzette als racisten, wordt voor het gemak maar even genegeerd.
Van alles wordt er nu bijgesleept. In de Volkskrant wordt zelfs gesteld dat Van Woerkom de schijn tegen heeft 'vanwege zijn profiel als lobbyist voor autorijdend Nederland'. De beste man was directeur van de ANWB!
Als we zo gaan redeneren, dan is alleen iemand geschikt voor deze functie die nog nooit iets is geweest, die zonder identiteit door het leven gaat en die op elk moment elke denkbare gedaante kan aannemen.
Dat reduceert de kandidaten tot één: Barbapapa wordt de nieuwe ombudsman.
'Huup, huup, ombudstruc!'

Geen opmerkingen: