vrijdag 17 april 2015

Politiek of de inhoud

Het was een even naïeve als schrijnende opmerking die Henk Kamp vanmiddag in Gesprek met de Minister-President maakte. 'Gaat de bed-bad-broodkwestie over politiek of over de inhoud?' vroeg interviewer Pim van Galen aan Kamp, die Rutte verving. 'Politiek gaat volgens mij altijd over de inhoud' repliceerde de minister.
Was het maar waar.
Het feit alleen al dat er tegenwoordig haast achteloos een onderscheid wordt gemaakt tussen 'politiek' en 'inhoud' bewijst de verwording van de politiek. Het is een besmette term geworden. Politiek is niet meer gelijk aan staatkunde, het is de verrotte schil eromheen.
Er zijn de inhoudelijke vraagstukken, die in achterkamertjes worden geagendeerd, met veel vijven en zessen in compromissen worden gegoten en dan in de bureaucratische molen worden gegooid, en er is het politieke spel, de Haagse bühne, het mediacircus, de electorale speculatie.
De VVD is daar nog het minst schijnheilig over. Bij de PvdA beroept men zich als vanouds op principes, op menselijke waarden en humaniteit en fatsoen, maar intussen blijkt dat de partij het beste nu de coalitie kan laten klappen omdat ze toch niet verder kan zakken in de peilingen en dus electoraal garen zou spinnen bij een nieuwe campagne. Daarom heeft iedereen zo'n hekel aan die partij: scoren over de rug van zwakkeren is altijd stuitend, maar het is nog een graadje ergerniswekkender als het door moraalridders en zichzelf als barmhartige Samaritanen afficherende politici gebeurt. Men kan een slecht mens zonder gêne nu eenmaal beter verdragen dan een slecht mens die zich schijnheilig als goed mens voordoet.
Ook voor de VVD zou dit een geschikt moment zijn om het te laten klappen, om te breken met die lastige sociaaldemocraten en via verkiezingen een nieuwe partner te zoeken. Dit hoor je praktisch iedere politiek commentator - of Binnenhofwatcher zoals die lui tegenwoordig schijnen te heten - reveleren in hun analyses, maar niemand lijkt te beseffen dat het politieke landschap zo versplinterd is dat de kans op een verkiezingsuitslag die tot een uitgesproken links dan wel uitgesproken rechts kabinet leidt vrijwel nihil is.
Nu waren VVD en PvdA tot elkaar veroordeeld en dat werkt al niet, straks worden de PVV en D66 de grootste partijen. Nee, dat zal een gelukkig huwelijk worden!
Alle verontwaardigde reacties komen op hetzelfde neer: hoe kan er een crisis ontstaan over simpele basisbehoeften voor hulpbehoevenden? Nou, omdat het dus feitelijk niet over bed, bad en brood gáát. Dat is de inhoud. Dit gaat over peiling, tactiek en carrière. Over politiek.

Geen opmerkingen: