zondag 12 februari 2017

Zeven dagen lang (313)

6 t/m 12 februari

MAANDAG Dwaalspoor
'Het gelijkstellen van populisme aan rechts-extremisme en zelfs fascisme zet ons op een dwaalspoor. Juist in het gebruik van geweld onderscheidt het fascisme zich van het populisme, dat altijd opereert binnen de kaders van de parlementaire democratie.
Dit cruciale onderscheid wordt in het debat over het hedendaagse populisme vaak over het hoofd gezien. Sterker nog: politiek-correcte media en wetenschappers halen het fascisme uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw maar al te graag van stal. Zoals wijlen Theo van Gogh eens snedig opmerkte, was het antifascistische verzet na de oorlog aanmerkelijk heldhaftiger dan tijdens de bezettingsjaren.'
Populismekenner Hans Wansink in de Volkskrant

DINSDAG Muziek
The Association, 'Windy' (1967)

WOENSDAG Europisme
Donald Tusk pleit voor 'assertieve en spectaculaire stappen' om de Europese integratie 'naar een volgend niveau' te tillen en roept regeringsleiders op om op 25 maart bij de viering van zestig jaar Verdrag van Rome trouw te zweren aan de EU. 
Waanzin! Ewald Engelen dient Tusk in De Groene Amsterdammer krachtig van repliek: 'Het is wat mij betreft de meest expliciete demonstratie van het quasi-religieuze karakter dat Europese integratie voor de politieke elite heeft aangenomen. Euroscepsis niet bestrijden door de zorgen en problemen van de burgerij te adresseren maar door onderling een nieuwe belijdenis te doen aan het geloofsartikel van Europese integratie dat voor een groeiend deel van diezelfde burgerij meer en meer steen des aanstoots is geworden. Lijkt me een fantastische manier om de gapende kloof tussen kiezer en politiek te dichten, heren. En veel succes gewenst bij de komende verkiezingen met dit complot tegen de democratie!'

DONDERDAG Jinek
Peter R. de Vries bedient zich van agressieve intonatie om zijn gebrek aan argumentatie te verhullen.

VRIJDAG 1940
Bij de stelling in de Stemwijzer dat er een Europees leger moet komen heeft Artikel 1 van S. Simons als commentaar gegeven: 'De verdediging van "Nederland" is sinds 1940 een betekenisloos begrip. Onze toekomst en veiligheid liggen bij een Europees leger, zeker in de context van een minder betrouwbare Verenigde Staten.' 
Een intrigerende reactie. Even afgezien van dat tussen haakjes plaatsen van 'Nederland' waar ik al onpasselijk van word, roept het gekozen jaartal allerlei vragen op. Denkt S. Simons dat we nog steeds bezet zijn door Duitsland? Dat Nederland sindsdien nooit meer een soevereine staat is geworden? Vindt ze dat we het al die jaren zonder krijgsmacht hadden moeten doen? 
Artikel 1 negeert met deze reactie Artikel 97 van de Grondwet: '1. Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht. 2. De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.'

ZATERDAG Hopelijk
Zorgwekkend nieuws in de ochtendjournaals: D66-, CDA-, GroenLinks- en PvdA-kiezers overwegen op 15 maart 'strategisch' VVD te gaan stemmen. Saskia van der Jagt (56, uit Utrecht) bijvoorbeeld zweeft tussen de linkse partijen, maar ze kiest mogelijk voor de VVD - 'al druist het tegen alles in waar ik voor sta, mijn waarden en mijn idealen' - om de PVV niet de grootste te laten worden. 
Krankzinnig, het enige wat je ermee bereikt is dat VVD én PVV straks zo groot worden dat ze samen gaan regeren, ook al heeft Rutte dat uitgesloten. 'In het verleden heeft hij al eens eerder gezegd niet met de PVV samen te gaan werken en dat gebeurde toen toch. Hopelijk houdt hij nu woord.'
Schrijnend, zo veel naïviteit. Ze bestaan dus echt, mensen die de naam Mark Rutte en de uitdrukking je aan je woord houden nog in één zin durven te gebruiken. PVV-stemmers worden vaak dom en gevaarlijk genoemd, maar het zijn mensen als Saskia van der Jagt die de democratie ondermijnen.

ZONDAG Swansea-Leicester
Vorig jaar rond deze tijd supporterde ik Leicester City in de hoop dat ze kampioen zouden worden, nu in de vrees dat ze zullen degraderen.

Geen opmerkingen: